Nieuws & blog

Logo 340x116

De uien zijn gezaaid

Inmiddels zijn de aardappelen en uien gezaaid. Met de ui hebben we gewacht tot er regen kwam. Met ui is het belangrijk dat ze meteen goed aanslaan. Als een deel wel kiemt en een deel niet dan komt het eerste deel op en moet je hiermee werken en onkruidbestrijding. Wij branden net vooropkomst de onkruidjes weg. Daarna volgt schoffelen en eggen. Laatkomers/kleine plantjes passen daar eigenlijk niet meer bij.

Gemiddeld worden biologische gewassen later gezaaid dan ‘gangbaar’. Dat heeft te maken met (grond-)temperatuur en teeltmaatregelen/strategie. Regio en grondsoort moeten hierbij ook genoemd. We hebben de voederbieten en peen nog niet gezaaid vanwege de temperatuur/droogte. Vanaf deze week zaaien geeft meteen goede groei waarbij de voedingstoffen goed vrijkomen. Ook onkruidbestrijding kan zo beter worden uitgevoerd. Dit jaar hebben we geïnvesteerd in een nieuwe beregeningsinstallatie. Dat is een hele investering die je eigenlijk niet wilt doen. Beregenen is echt werk waar je niet op zit te wachten als je met de natuur wilt werken. Echter heeft de laatste jaren geleerd dat we beregenen best vaak hebben moeten/willen toepassen. De oude installatie uit 1981 was eigenlijk best wel goed maar straks kun ik alleen gemakkelijker (en daarmee veiliger) werken. Ook ‘weet’ ik straks precies wanneer de beregening klaar is en bij problemen schakelt ie uit.

Bouwplan 2021
pootaardappel 6.5 ha
consumptie 2
zaaiui 4
boontjes 4
voederbieten 3,5
gras/klaver 24
natuurbeheer 8
tuin 1
totaal 59 ha. (met nog wat erf/landweggetjes)

Timpelsteed

Biologisch dynamisch akkerbouwbedrijf Timpelsteed & Zorgboerderij Vento Verde

Bezoek onze winkel

Maandag: 13:00 – 16:00
Donderdag: 13:00 – 18:00
Zaterdag: 09:30 – 12:00