Nieuws & blog

IMG-20200613-WA0025-1

Fjildlab, zaaien en bouwplan

Terwijl alles op de boerderij (en in ons gezin) door dendert zijn er ook dingen die we nieuw oppakken. Zo zijn we bezig om een rustpunt in te richten. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan genieten van het mooie Fryslân. En daar hoort ook bij dat men hier en daar even een kop thee kan halen…..(www.rustpunt.nu)

Daarnaast hebben we meegewerkt aan het maken van een folder (van een fietstocht) langs boerderijen die komende week wordt aangeboden.

Ook zijn we bezig met twee projekten vanuit versnellingsagenda Fjildlab. We hebben de aardappel als icoon en gers in Fryslân geformuleerd om weer aandacht te genereren aan de mooie produkten die vanuit dit landschap worden voortgebracht.

Wij kunnen veel vertellen over de boerderij, de produkten en alles daartussen. het is leuk om te ervaren dat mensen dit waarderen. Beide projekten zijn een aanzet/inventarisatie om niet alleen het produkt maar ook de boer maar vooral ook de consument in zn kracht te zetten. Want de consument bepaalt uiteindelijk of een produkt wordt gewaardeerd.

En wanneer het produkt wordt gewaardeerd dan voeg je ook waarde (en dat is breder dan geld) aan de producent en de omgeving toe. Cultuurhistorie heeft mijn interesse ook en ook vanuit de friese taal zijn er mooie aanknopingspunten. Zo weet blijkbaar niemand meer de Friese benaming van gerst….

De aardappel maar ook de gerst zijn van oudsher niet weg te denken uit deze streek. De basis voor (meeste) akkerbouwbedrijven is de aardappel. Het klimaat, de grond en de mensen zijn al meer dan honderd jaar erg actief hiermee. je kunt het ook aan de boerderijen zijn, aan de trekkers, in het landschap. Ook zijn grote ontwikkelingen in aardappelen voortgekomen vanuit Friese innovatie.

Het is niet de bedoeling om alles aan de consument te dicteren maar slechts handvaten te geven/interesse te kweken om hen te verleiden om zelf ‘de boer op te gaan’.

www.fjildlab.nl

Voor de uien hebben we gewacht tot het echt niet meer kon en voor het zaaien 15 mm water gegeven. Het zaaien ging prachtig en we hopen dat er komende week nog iets meer valt.


En dan is het alweer (bijna) mei!. Was het een maand geleden nog erg nat, inmiddels hebben we de beregening alweer uit de schuur gehaald. Voor de aardappelen is het geen optie omdat het niet hoeft maar ook omdat deze niet met oppervlaktewater beregend mogen worden. Heeft te maken met een bacterie die in het water kan voorkomen en die aardappelen kan aantasten.


Zo gaan we door met peen. Er is gezocht naar een alternatieve afzet voor peen. De laatste jaren was de peen teelt een roulette spel. Dit jaar was de markt erg rustig met als klap op de vuurpijl de situatie dat er geen (prijsdekkende) afzet te realiseren was. De 400 ton peen is helaas afgevoerd als veevoer of zelfs gecomposteerd.


We gaan dit jaar twee zaadvaste rassen gebruiken. Zaadvast betekent dat het zaad ‘gewoon’ vermeerderd kan worden en er niet kunstmatige technieken zijn gebruikt om eigenschappen te ‘verbeteren’. Dit in tegenstelling tot de hybride rassen die we steeds hebben gebruikt. Vanuit de BD visie was deze stap een bewuste stap ‘terug’. Opbrengst en uniformiteit ruilen we in voor eigenheid en puur. De peen gaat hoofdzakelijk gebruikt worden voor industrie /sap verwerking maar kan ook heel goed zo op je bord.


Ook gaan we binnenkort erwten zaaien. Voor ons een nieuw gewas. Ook hebben we een klein perceeltje (2000 planten) aardbeien geplant.


Wat we gaan telen?


Pootaardappelen (Annabelle, Monalisa en Muze) 8,5 ha
ui 4,5 ha
peen 4 ha
tarwe 1,5 ha
erwten 7 ha
voederbiet 4 ha
natuurbeheer 8 ha
gras/klaver 20 ha
tuin 1 ha

Timpelsteed

Biologisch dynamisch akkerbouwbedrijf Timpelsteed & Zorgboerderij Vento Verde

Bezoek onze winkel

Maandag: 13:00 – 16:00
Donderdag: 13:00 – 18:00
Zaterdag: 09:30 – 12:00