Nieuws & blog

20210918_150752

Resetten

26-9-2021

Groenbemester zaaien, vaste mest inwerken en woelen in één werkgang

De afgelopen weken veel bezig geweest met oogsten (afronden) maar tegelijkertijd ook begonnen aan het nieuwe seizoen. Grasklaver bemesten met vaste mest en daarna frezen. September is altijd een goed en meestal droog moment om mest uit te rijden en bewerkingen te doen. Later bemesten zou kunnen maar is risicovoller. Een ander voordeel van het frezen van de gras/klaver is dat je het verkleint en daarmee enkele vaste ‘bewoners’ als emelt (larve van langpoot niet laat overwinteren en daarmee de start van kwetsbare ui- en peen zaadjes/plantjes verbeterd.

Het inzaaien van een groenbemester mengsel heeft meerdere voordelen. Je ‘vangt’ de mineralen uit de mest door het nieuwe gewas (en dit gewas sterft in de winter af) en geeft de mineralen dan weer door. Ook profiteert het bodemleven van de planten (die weer suikers lekken via de wortels). Ook geeft de groenbemester ‘een paraplu op je bodem’en beschermt net wat beter tegen zon en regen.

De derde bewerking is woelen. De eerste machine direct achter de trekker trekt de grond iets open. Hierdoor krijg je wat meer menging van de mest door de grond en hef je sporen op. Door dit in één werkgang te doen maak je geen nieuwe sporen. Dit jaar heb ik op diverse percelen de woeler dieper (30 cm) afgesteld. Daarmee ben je de grond ietwat aan het resetten. Probleempjes in de ondergrond (verdichting) hef je daarmee op. Echter anders dan ploegen gooi je niet alles overhoop. En kun je verder bouwen op een goede structuur van je grond. Een harde reset………..die je liefst niet maar soms beter wel kunt toepassen.

Timpelsteed

Biologisch dynamisch akkerbouwbedrijf Timpelsteed & Zorgboerderij Vento Verde

Bezoek onze winkel

Maandag: 13:00 – 16:00
Donderdag: 13:00 – 18:00
Zaterdag: 09:30 – 12:00