Nieuws & blog

Stappen zetten, resultaat borgen: certificeren!

‘De’ landbouw bestaat niet. Elk mens (waaronder boeren ook vallen) is verschillend, elk land/gebied is verschillend, elke grond is anders, nergens het zelfde klimaat/weer/omstandigheden maar toch de (westerse?) prikkel om iets in een hokje/kader te zetten zodat je er (liefst technisch) mee aan de slag kunt. En dan de verschillende termen: regeneratief, holistisch, kringloop, biodivers, natuurinclusief boeren/boer inclusieve natuur. Het wordt er niet meteen duidelijker van. En dat is op zich niet verkeerd, want duidelijk hoeft het ook niet te worden omdat het niet duidelijk is! We werken met ‘wetenschappen’ die veranderlijk zijn. Ik denk dat we ervanuit moeten gaan dat de kennis van nu over niet al te lange tijd een lachertje blijkt te zijn. Het is reëel om vast te stellen dat we eigenlijk nog niet veel (van veel dingen) weten. En daar op aan sluiten, is er veel voor te zeggen om voorzorgprincipes te hanteren. Zijn we altijd in staat om de uitkomst van handelen goed te overzien?

Vanuit de (holistische) realiteit weten we dat modellen, certificering en systemen nooit helemaal realistisch haalbaar zijn. Je kunt momentopnames registreren met bepaalde parameters er in zodat er tenminste iets op papier staat en je er een leuke stapel papier van kunt maken en dat geeft rust in de tent. Maar het geeft aanzet tot bewegen….

Certificering als middel niet als doel

Stapels papier maken kan positieve invloed hebben om richting te geven aan vragen uit de markt, maatschappij/konsument. Door de lijsten in te vullen kom je erachter dat heel veel logische dingen beter te vertellen zijn als je ze opschrijft. Uiteindelijk gaat het om de wisselwerking tussen bijvoorbeeld voedsel en maatschappij en dan is het van belang om te kijken waar we staan en waar we naartoe gaan/willen.

Het uitgangspunt van een goede certificering is dat je er zelf ook energie van krijgt. Persoonlijke ontwikkeling en bedrijfsidentiteit zijn begrippen vanuit Demeter/ biodynamische certificering die meteen heel anders aanvoelden dan de eerdere lijsten die ik gewend was in te vullen.

Later meer hierover.

Ik wil onze site aanvullen met de volgende (waarschijnlijk niet volledige opsomming) websites die de identiteit van ons bedrijf vorm geven. Vooreerst zelf de links ff opzoeken. ga ik later invullen

relevante sites

Skal.nl (certificaat onder deze pagina/groen europees logo)

Globalgap (certificaat komt onder aan pagina)

Bionext/biohuis belangenorganisatie nederland algemeen

FBBF en Biowad (geen website helaas) als belangenorganisaties specifiek voor resp. Fryslân en akkerbouw noordelijke kleistreek

Demeter voor Biodynamische insteek (met prachtige uitgaven waaronder dynamisch perspectief)

Waadrane.frl voor lokaal natuurbeheer / Boerennatuur voor nationaal

Caring farmers

LBI /Louis Bolk instituut

Goedbodembeheer.nl

Timpelsteed

Biologisch dynamisch akkerbouwbedrijf Timpelsteed & Zorgboerderij Vento Verde

Bezoek onze winkel

Maandag: 13:00 – 16:00
Donderdag: 13:00 – 18:00
Zaterdag: 09:30 – 12:00