Nieuws & blog

20240222_091346

Groeien

We zijn weer begonnen met de voorbereidingen voor het teeltseizoen. Op zich herhaalt zo’n seizoen steeds weer maar elk jaar is toch ook altijd weer anders. Niet alleen het bedrijf verandert maar ook de maatschappij, de burgers en de boeren groeien mee.

Naast de boerderij doe ik (en Rika ook trouwens) er nog een aantal zaken naast. Hoe gaat dat…..je groeit vanuit agrarische jongeren en oranje vereniging naar bestuur agrarisch collectief, FBBF en Biowad.

Vandaaruit zit ik ook in het overleg Natuur mei de Mienskip en in de kommissie bodemdaling Dongeradielen. En nee er wordt niet meer zoveel gelachen als in de eerdere functies. Je leert/groeit er als het ware in en ontwikkelt je kennis en kunde. En geduld…

Naast functies is er ook plek voor persoonlijke groei. Naast het lezen van de vakliteratuur zijn er elk jaar de nodige verdiepende boeken over een breed scala aan onderwerpen. Overal pak je zaken op, leer je, groei je.

De antroposofie vanuit Rudolph Steiner is een speciale aanvulling vanuit de biodynamische landbouw. Je begint met de cursus, loopt mee in de collegiale toetsing. Er zijn thema’s die je liggen, maar met andere thema’s is het wel aanpoten. Preparaten zijn ook in een technische brein nog te volgen, maar hoe groei je in een wereld rond de landbouwcursus, natuurwezens en invloed van planeten/zaaikalender?

Het levert mooie inzichten en discussies. Ik heb altijd een holistische kijk op landbouw gehad en je ogen openhouden voor zaken die je nog niet op het netvlies hebt gehad geeft elk jaar weer nieuwe stippen op de horizon..

Want groei/verandering is niet (alleen) iets anders gaan doen maar vooral anders gaan denken.

Timpelsteed

Biologisch dynamisch akkerbouwbedrijf Timpelsteed & Zorgboerderij Vento Verde

Bezoek onze winkel

Maandag: 13:00 – 16:00
Donderdag: 13:00 – 18:00
Zaterdag: 09:30 – 12:00